Sokolovská 126/40, Karlín, 186 00 Praha 8

Naše poslání

Koučink je velmi účinná technika osobního rozvoje.

Naším posláním je šířit pozitivní efekty koučování i do oblastí, kde se dříve koučování z důvodu jeho finanční nákladnosti nedostávalo.

Chceme také budovat dobré jméno koučovacímu oboru.

Náš příběh

V roce 2019 jsme se rozhodli zhmotnit naši vizi poskytování koučovací podpory.

A tak se zrodila iniciativa, která dostala název Růžová mašinka.

Postupně se do Růžové mašinky zapojily desítky koučů, kteří bezplatně koučovali lidi v prospěšných organizacích.

Proč Růžová mašinka?

Název Růžová mašinka vychází z myšlenky, že je to právě mašinka, která dává počáteční energii a udává vlak do pohybu. To stejné dělá kouč s klientem. Růžová barva odkazuje na neziskovost a dobrovolnost tohoto projektu.

Aktuálně máme

0
koučů a kouček
0
klientů propojených s kouči
Růžová mašinka_vertikal_RGB_transparent

Našim cílem je dlouhá cesta smysluplné podpory. Kolik jsme už urazili, než jsme se stali ústavem?

červen 2019

Začínáme oficiálně nabízet koučování pracovníkům v pomáhajících profesích

leden 2020

Máme logo. Poptávka rychle stoupá.

březen 2020

Je tu covid. Většina zaběhnutých sérií nebyla nikdy dokončena. Nevzdáváme se.

únor 2022

Přivítali jsme 100. klienta RM.

listopad 2022

Hodnota poskytnuté podpory přesáhla 1 000 000 Kč.

leden 2023

Zapojili jsme 200. klienta.

jaro 2023

Proběhl úspěšný pilotní projekt koučování mladých nadějných sportovců.

červenec 2023

Počet odkoučovaných hodin přesáhl 1000.

8.7.2023

Růžová mašinka se stala zapsaným ústavem.

srpen 2023

Zapojili jsme 300. klienta.

Výroční zpráva ke stažení

Kdo stojí za Růžovou mašinkou

Ing. Václav Szakál, ACC

předseda správní rady a garant metodiky

Ing. Lucie Szakál, ACC

ředitelka

Bc. Barbora Rezková

koordinátorka

Kouči Růžové mašinky

Desítky zapojených koučů a kouček.

Dostáváme koučink tam, kde má velký přínos, ale nejsou na něj prostředky.

Metodika koučování

Všichni kouči jsou vyškoleni RE metodikou. Těžíme tak z nastavení jednotných standardů kvality a pravidelných mentorinků, které posilují kompetence koučů Růžové mašinky.

Jako jedna z mála českých společností věnujících se koučování a osobnímu rozvoji má Results & Emotions vlastní metodiku.

RE metodika stojí na 3 pilířích:

Poznatky neurovědy

Je praktické vědět, jak funguje naše mysl v různých životních situacích. Víme, co se naší mysli v rozhovorech líbí, jaké potřebuje podmínky pro vznik dobrého nápadu a také, co ji dokáže spolehlivě zaseknout. Stejně tak nám neurověda výborně popisuje, jak funguje a nefunguje motivace.

Poznatky pozitivní psychologie

Nejen výsledek a úspěch, ale i štěstí a spokojenost je smyslem života, vybrali jsme poznatky pozitivní psychologie jako náš druhý pilíř. Objasňuje nám nejen to, co nás dělá šťastnými, ale také hledání životního smyslu a fungování harmonických vztahů – jak těch osobních, tak pracovních.

Vlastní zkušenosti s osobním rozvojem a prací s lidmi

Garantem metodiky a hlavním mentorem koučů v projektu je Václav Szakál. Maximálně se snaží využít zkušenosti ze 14 let působení v profesionálním koučinku v ČR i ve světě. U zapojených koučů dbáme na maximální profesionalitu a důvěrnost.

Pojeďte s námi

Využijte našich služeb

Koučování pracovníků prospěšných organizací najdete tady.

Staňte se spolutvůrci

Podpořte náš provoz a další rozvoj, abychom mohli pomáhat více lidem.

 

Říkají o nás

“Díky za možnost využít všech 5 koučovacích hodin a Milanovi za jeho otázky a pohled. Byl to pro mě dobře využitý čas, který pomohl rozběhnout změny, které jsem si přála.”
Jitka Došlová
sociální pracovnice, Na počátku, o.p.s. - koučoval Milan Novák
“Růžová mašinka mi pomohla zorientovat se ve svých myšlenkách, povznést se nad své problémy a zjistit, že se dají řešit lépe a snadněji, než jsem si myslela. Také mě naučila vnímat, že sílu překonávat překážky dokážu najít v sobě a že se v mnoha situacích na sebe musím být hodnější.”
Justina Šustková
fundraiserka, SPOLU Olomouc - koučovala Lenka Dočkalová
“Za projekt Růžová mašinka jsem moc vděčná. Možnost vyzkoušet si zdarma proces koučování je určitě dobrým krokem na cestě seberozvoje.”
Eva Kolafová
ředitelka, Farní charita Cheb - koučoval Marek Adler